Neem contact met ons op

Wat bieden wij u?

Bij PartnersRO kunt u terecht voor juridisch strategisch advies over de inzet van het instrumentarium op het gebied van ruimtelijke ordening,  het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, advies over (het voorkomen) van planschade, eerst lijnadvies van onze helpdesk en training en opleiding op maat.

Kennis en kunde. Adviseren en DOEN.
Kenmerkend voor onze aanpak is dat we verantwoordelijkheid nemen voor proces en inhoud en eerlijk inzicht bieden in risico’s. We vinden het een uitdaging om te zoeken naar mogelijkheden binnen wettelijke kaders. Waar wenselijk of nodig schakelen we externe expertise in. We spreken de taal van zowel gemeenten als ontwikkelaars. Bij voorkeur werken we bij u op locatie. Voor u betekent dat dat u ons flexibel kunt inzetten en persoonlijk contact bevordert snel schakelen

We voelen ons verantwoordelijk voor uw resultaat en rekenen projectleiding en het oplossen van knelpunten gedurende het proces tot onze taak. Zo managen wij uw opgave naar resultaat.

#1 Helpdesk: antwoord binnen 48 uur

Helpdesk: antwoord binnen 48 uur

De wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening is complex en continu in beweging. Online is bijzonder veel informatie beschikbaar, maar zoeken kost tijd. Daarbij is nou net altijd dát specifieke geval maar zelden te vinden of doen de geboden oplossingsrichtingen geen recht aan de projectspecifieke situatie.

Expertise-op-afstand
PartnersRO vult voor u graag de helpdeskfunctie in. Dat doen we met een hecht en ervaren team van juridisch-planologisch adviseurs (gespecialiseerd in ruimtelijke processen en plannen) en vormen daarmee uw klankbord op afstand op het hele brede terrein van ruimtelijke ordening, dus ook akoestiek, luchtkwaliteit, ecologie, MER, etc. .

Snel en creatief
Voor de mensen van PartnersRO is het een uitdaging om creatieve wegen te vinden die snel en efficiënt naar het beoogde doel leiden. Wij begrijpen de vraag achter de vraag omdat we dagelijks samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en particulieren, projecten naar een goed einde begeleiden.

Laagdrempelig
De Helpdesk van PartnersRO geeft u zekerheid en biedt u een pragmatisch klankbord zonder dat het u tijd kost die u niet heeft. Zo volstaat een korte probleemomschrijving per e-mail om binnen 48 uur een helder advies te krijgen op de meest complexe vraagstukken… Daar ben je partners voor.

Zo helpt PartnersRO u
• aan de meest optimale procedure om uw doel te bereiken
• te fungeren als uw klankbord
• binnen 48 uur aan advies op alle denkbare RO-vraagstukken

Kijk ’ns of ’t werkt!
En stuur eens een email naar helpdesk@partnersro.nl. Als het aan ons ligt laten we binnen 48 uur zien welke toegevoegde waarde de PartnersRO Helpdesk voor uw organisatie kan hebben. Direct bellen met Steven de Boer kan uiteraard ook, op 06 – 51 25 01 44.

#2 Bestemmingsplan regisseren

Bestemmingsplan regisseren

We nemen de verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoud van het plan.
Dit doen wij door de coördinatie van de benodigde onderzoeken voor onze rekening te nemen, de communicatie rondom het bestemmingsplan te verzorgen, dus van afstemming met belangenorganisaties en bewoners, tot strategisch-juridische advisering van directie, bestuur en politiek. Het afronden van een bestemmingsplan is voor ons geen doel op zich, maar wel het zorgen voor een bestuurlijk gedragen eindresultaat.

Binnen dat proces zorgen we voor coördinatie en juridische kwaliteitsborging  van de haalbaarheidsonderzoeken en de inbreng van verschillende vakafdelingen. Wij maken zienswijzerapporten en bestuursadviezen en weten door jarenlange ervaring binnen gemeentelijke organisaties hoe het is om te werken in een bestuurlijk gevoelige omgeving.

Onze ervaring leert dat deze aanpak leidt tot resultaat en direct zorgt voor tijdwinst. We bewijzen dat onder meer al jaren in het 
Stationsgebied van Utrecht en ook voor de Shi-Hotel group uit Amsterdam.

Vrijblijvend verder praten over de mogelijkheden? Maak vandaag nog een afspraak met Steven de Boer op telefoonnummer 06 – 5125 0144.


#3 Integrale advisering planschade

Integrale advisering planschade

Goed plan? Heeft u een initiatief? En wilt u weten of planschade een rol speelt in uw project? Of bereidt u een bestemmingsplan voor en wilt u weten hoe u planschade kunt voorkomen? Heeft uw gemeente ook een probleem met het overschot aan kantoorvolume in bestemmingsplannen? Bij Partners RO rekenen we inhoud én proces inzake planschade tot ons ambacht. Krijgen we altijd de juiste onderzoeksvragen boven tafel en brengen we helder de juridische en financiële risico’s in kaart. Gewoon zeggen waar het op staat… Daar ben je partners voor.

Partners RO:
–  adviseert op welke wijze planschade bij ruimtelijke plannen te minimaliseren is
–  stelt risicoanalyses planschade op, inclusief taxaties
–  bewaakt de kwaliteit van de onafhankelijke planschade adviezen en de advisering          daarover naar het bestuursorgaan
–  vertegenwoordigt het bestuursorgaan in bezwaar- en beroepsprocedures inzake            planschade

Kijk ’ns of ’t klikt! Vrijblijvend verder praten over planschade? Maak vandaag nog een afspraak met onze planschadespecialiste Babette van der Padt op telefoonnummer 06 – 3059 7802.

#4 Vergunningenmanagement

Vergunningenmanagement

Het circus van vergunningen. Voor velen een ondoordringbaar woud van papier, regels en procedures. Leid daar alle vergunningen maar eens in goede banen.
PartnersRO kan dit voor u uitwerken, voorbereiden, opstellen, indienen én bewaken zoals wij dat ook doen voor de gemeente Leiden. De juridische grondslag, de procedures, de praktische gang van zaken en de daarbij behorende valkuilen kennen we door onze ervaring erg goed. Wij zijn betrokken op de momenten waarvan wij weten dat ze er toe doen. En laten ons betrekken op de momenten dat onze opdrachtgever vindt dat wij bijdragen aan de vlekkeloze voortgang van het totale project. Een en ander doen we tot en met het uur van de waarheid; de implementatie… ook daar ben je tenslotte partners voor.

Kijken wat wij op het gebied van vergunningenmanagement te bieden hebben voor uw organisatie of project? Bel hierover met Steven de Boer op telefoonnummer 06 – 51250144.

#5 Strategisch juridische advisering

Strategisch juridische advisering

Voor ons bestaat er geen mooier vak dan Ruimtelijke Ordening. Breed. Zichtbaar. Relevant. Maar ook… Complex. Lange termijn. Hollen. Stilstaan. Bij PartnersRO beseffen we dat. En weten we ook hoe we u kunnen helpen.

Met de door ons bedrijf opgebouwde kennis en ervaring bent u voor strategische advisering bij ons aan het juiste adres. We denken in de beginfase van een juridisch-planologisch traject graag met u mee over de wijze van het inzetten van het beschikbare instrumentarium om te komen tot het meest efficiënte planproces en tot het meest doelmatige eindproduct. Ook inzet van het instrument MER en de afweging in  het concrete project speelt een steeds grotere rol. Het is essentieel om om vroeg in het project na te denken over de inzet van dit instrument en de risico’s die daarbij kunnen spelen.

Kijk ’ns of ’t klikt! Vrijblijvend verder praten over strategisch-juridische advisering? Maak een afspraak met Steven d Boer op telefoonnummer 06 – 5125 0144. 

#6 Opleiding op maat

Opleiding op maat

PartnersRO organiseert verschillende soorten opleidingen en trainingen. In overleg met u maken wij een programma op maat. Voor uw afdeling of voor individuele medewerkers. Heeft u behoefte aan een actualiteitendag met specifieke informatie over de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving en de inzet van juridische instrumenten? Voor onder andere de gemeenten Leiden en Utrecht hebben wij dit in 2013 georganiseerd. Aan de hand van concrete voorbeelden laten we zien hoe de actuele wetgeving doorwerkt in de praktijk.

Andere voorbeelden van trainingen zijn: een Algemene cursus RO voor ontwikkelaars en de Praktische toepasbaarheid van nieuwe milieuwetgeving bij RO-projecten. Ook bieden we vanuit de Omgevingsacademie van Infomil RO-cursussen voor milieuprofessionals aan.  Zo brengen we letterlijk theorie in de praktijk en doen we niet te theoretisch als de handen uit de mouwen moeten!

Omdat vaardigheden zeker zo belangrijk zijn als kennis, bieden wij ook modules aan zoals Persoonlijke effectiviteit en Adviesvaardigheden. Hiervoor werken wij samen met Schouten en Nelissen.

Bel voor meer informatie met Kristel Hoogenboezem op 06 – 1533 6892.

Pijler