Neem contact met ons op

Rijnvliet Utrecht

Pijler

In 2012 is een Stedenbouwkundig Plan vastgesteld voor de ontwikkeling van Rijnvliet. Vanwege de veranderde omstandigheden op de woningmarkt is de verdere planologische vertaling in 2015 opgepakt. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de bouw van ruim 1.000 woningen, maatschappelijke voorzieningen en wijkondersteunende functies.

Bouwen op deze locatie – in de invloedsfeer van de rijkswegen A12 en A2, met rondom bedrijvigheid en aan weerszijden gezoneerde industrieterreinen  – is geen eenvoudige opgave.

PartnersRO voert met oog voor de belangen van (eigenaren van) omliggende gronden, de regie op het bestemmingsplan, inclusief die coordinatie van de noodzakelijke onderzoeken en de begeleiding van het bestuurlijke besluitvormingsproces. Daarnaast coördineert PartnersRO de vergunningen voor het gefaseerd bouwrijp maken van het gebied zoals het projectbesluit, de velvergunning en de watervergunning.  PartnersRO is ook hier verantwoordelijk voor de noodzakelijke interne en bestuurlijke afstemming.