Neem contact met ons op

Participatie, kadernotitie en bestemmingsplan Bedrijventerreinen Lisse

Pijler

In opdracht van de gemeente Lisse is PartnersRO in samenwerking met Omniplan verantwoordelijk  voor herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerreinen. In deze opgave is ons gevraagd het hele proces voor onze rekening te nemen. De gemeente wenst een gestroomlijnd en transparant proces, waarbij een zo breed mogelijk draagvlak onder direct belanghebbenden en andere betrokkenen wordt georganiseerd. Naast de ondernemers op de bedrijventerreinen zelf, betreft het bijvoorbeeld ook de ondernemers in het centrum van Lisse, het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, omliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Onze werkzaamheden zijn gericht op het regisseren, begeleiden en organiseren van het participatietraject met diverse stakeholders, met als doel te komen tot een gedragen bestemmingsplan. Tevens dragen wij zorg voor het coördineren en opstellen van de kadernotitie en het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen Dever en Meer en Duin.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze senior adviseur Omgevingsrecht Kristel Hoogenboezem.