Neem contact met ons op

Als partners stellen we ons graag even voor

PartnersRO bestaat uit een hecht team van juridisch adviseurs, gespecialiseerd in het regisseren van ruimtelijke processen & plannen. ‘Regie in ruimtelijke ordening’ maken we waar door verantwoordelijkheid te nemen voor zowel proces als inhoud. Dat doen wij door elk project analytisch te benaderen met oog voor alle belangen en gevoel voor besluitvormingsprocessen.

Daarbij zoeken we naar creatieve wegen die snel en efficiënt naar het door u beoogde doel leiden. Mogelijke risico’s benoemen we vanuit strategisch meesterschap. En zetten kennis en kunde van uw en ons team optimaal in. Zo regisseren we ook uw project naar resultaat.

Wij werken graag mét onze klanten in plaats van ervoor.

Pijler

Steven de Boer

Steven de Boer heeft aan de Universiteit van Utrecht zijn studie Rechten & Juridische Bestuurswetenschappen afgerond. In het vakgebied RO heeft hij zich bij diverse gemeenten ontwikkeld in de rol van beleidsmedewerker, jurist, projectleider en interim manager. Zijn kracht ligt in het coördineren van haalbaarheidsonderzoek en het aansturen van complexe projecten. Vanuit een juridische invalshoek vliegt Steven vraagstukken pragmatisch aan. Klanten zijn te spreken over zijn analytisch vermogen en uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

“Met opdrachtgevers en collega’s werken aan concrete resultaten geeft energie.”

M 06-51250144
E sdeboer@partnersro.nl

Babette van der Padt

Babette van der Padt is als bestuurskundige afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Zij is thuis in zowel milieutechnisch onderzoeken en bestemmingsplannen met de bijbehorende juridische aspecten. De collega’s bij PartnersRO noemen haar een wandelende bibliotheek. Haar kracht ligt in het strategisch meedenken in het RO-proces, zowel in de voorbereidingsfase als tijdens het proces zelf. Klanten roemen haar talent complexe zaken te vertalen naar begrijpelijke materie.

“Strategische adviezen vertaal ik moeiteloos naar helder uitgewerkte plannen.”

M 06-30597802
E bvanderpadt@partnersro.nl

Rogier Crusio

 

Op 3 januari 2018 is onze collega Rogier Crusio overleden. Rogier is 36 jaar geworden.

Wij zullen Rogier herinneren als een zeer betrokken, enthousiaste en bevlogen collega met een grote passie voor het vak. Rogier heeft in zijn 10 jaar binnen PartnersRO een grote bijdrage geleverd in de vorm, opzet en professionaliteit van ons bedrijf.

We gaan Rogier heel hard missen. Zijn humor, zijn betrokkenheid en bravoure zullen een leegte in ons bedrijf achterlaten. Het werken bij PartnersRO was leuker met Rogier.

Wij wensen zijn familie, vrienden en alle collega’s uit het vak veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
E info@partnersro.nl

 

Kristel Hoogenboezem

Kristel Hoogenboezem heeft veel ervaring met het coördineren en opstellen van bestemmingsplannen, structuurvisies, gebiedsvisies en de daarmee samenhangende omgevingsaspecten. Haar kracht ligt in het organiseren van processen van ruimtelijke ordeningsprojecten. Zij legt daarbij de focus op een integrale aanpak van het project inclusief een goede afstemming op de omgeving.

“Het is een sport om voor een lastige opgave een zo goed mogelijke oplossing te bedenken.”

M 06-15336892
E khoogenboezem@partnersro.nl

Isabella de Lange

Isabella de Lange heeft bijna 25 jaar ervaring met advisering op het gebied van ruimtelijke ordening. Als eindverantwoordelijke voor het proces en de (juridische) inhoud heeft zij vele bestemmingsplannen tot het gewenste eindresultaat gecoördineerd. Isabella is energiek, flexibel, accuraat en werkt het liefst aan complexe RO-vraagstukken.

“Altijd doelgericht op weg om samen met u haalbare plannen te maken.”

M 06-15641572
E idelange@partnersro.nl  

Mireille Tiekstra

Mireille Tiekstra heeft haar opleiding ruimtelijke ordening in 2008 afgerond. Als juridisch planoloog heeft zij zich gespecialiseerd in bestemmingsplannen en (omgevings)vergunningen- management. Bij het opstellen van bestemmingsplannen vindt Mireille altijd de optimale verhouding tussen juridische houdbaarheid van een plan en de flexibiliteit die een toekomstgericht bestemmingsplan nodig heeft. Bij vergunningenmanagement regisseert Mireille projecten van vergunningenscan tot en met indienen complete aanvraag. Mireille heeft daarbij een open en heldere manier van communiceren.

“Beter een vraag teveel gesteld, dan een te weinig.”

M 06-10826086
E mtiekstra@partnersro.nl

John van den Berg

John van den Berg heeft met zijn ruim 20 jarige ervaring op het gebied van de ruimtelijke ordening diverse uiteenlopende vraagstukken voorbij zien komen. Door zijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit heeft hij veel inzicht in de bestuurlijke besluitvormingsprocessen rondom ruimtelijke vraagstukken. De kracht van zijn advisering zit in het omzetten van wensen en ideeën van de opdrachtgever in concreet toepasbare oplossingen. Daarbij richt hij zich vooral op het opstellen van bestemmingsplannen en het begeleiden van de daarbij behorende procedures. Vanuit zijn eigen adviesbureau ondersteunt John momenteel in opdracht van PartnersRO een aantal projecten.

“Met de voeten in de klei werk ik graag aan bruikbare oplossingen voor de opdrachtgever.”

 

 

 

 

 

 

Rianne Hovenier

Rianne Hovenier heeft inmiddels 18 jaar ervaring op het gebied van administratie waarvan een groot deel op financieel vakgebied. Zij is dan ook degene die een uitdaging niet uit de weg gaat als het gaat om secuur werken op het administratieve vlak bij PartnersRO.

Rianne ontfermt zich over alle administratieve handelingen en bijkomende werkzaamheden als facturering en debiteurenbeheer. Op dit gebied is zij het eerste aanspreekpunt. Tevens vervult Rianne diverse secretariële werkzaamheden zoals het opmaken van offertes.

“De oplossing voor elke uitdaging ligt altijd in jezelf.”

M 06-41165881

E rhovenier@partnersro.nl

administratie@partnersro.nl

Jerry de Rijke

Jerry de Rijke is planoloog en jurist met meer dan 15 jaar ervaring in het omgevingsrecht. Jerry adviseert en ondersteunt onder de naam “De Rijke Omgeving” overheden en bedrijven op het gebied van het omgevingsrecht. In opdracht van PartnersRO is Jerry op projectbasis aan de slag bij de gemeente Amsterdam. Als coördinerend jurist omgevingsrecht helpt hij bij de ontwikkeling van IJburg 2 en de herontwikkeling van Zeeburgereiland. De werkzaamheden bestaan uit het strategisch, procesmatig en inhoudelijk adviseren en ondersteunen van de projectorganisatie op het gebied van ruimtelijke ordening, waterveiligheid, vergunningmanagent en milieu.

“Focus zorgt voor duidelijkheid, communicatie zorgt voor draagvlak, realisme zorgt voor haalbaarheid.”

Jenny Crommentuijn

Jenny Crommentuijn studeerde Europees en Internationaal recht aan de Universiteit Tilburg en ging vervolgens aan de slag in het veelzijdige omgevingsrecht. Jurist, projectleider, medewerker grondzaken, bouwplantoetser, beleidsmedewerker volkshuisvesting en woonwagenzaken: bijna 20 jaar werkervaring, zowel bij adviesbureaus als gemeenten. Zij is de spin in het (omgevings)web die overzicht heeft en elke nieuwe uitdaging vol enthousiasme aangaat.

Als programmamanager Omgevingswet en omgevingsplan heeft zij al veel ervaring opgedaan met (het gedachtegoed van) de Omgevingswet.

“Voor elke vraag is een oplossing. Deze is niet altijd makkelijk, maar de beste oplossing vinden is een uitdaging die ik graag samen met u aan ga!”

M: 06-15604346

E: jcrommentuijn@partnersro.nl