Neem contact met ons op

Kristel Hoogenboezem heeft veel ervaring met het coördineren en opstellen van bestemmingsplannen, structuurvisies, gebiedsvisies en de daarmee samenhangende omgevingsaspecten. Haar kracht ligt in het organiseren van processen van ruimtelijke ordeningsprojecten. Zij legt daarbij de focus op een integrale aanpak van het project inclusief een goede afstemming op de omgeving.

“Het is een sport om voor een lastige opgave een zo goed mogelijke oplossing te bedenken.”

M 06-15336892
E khoogenboezem@partnersro.nl