Neem contact met ons op

Het college van b&w heeft  het verzoek om planschade afgewezen mede aan de hand van de toezegging dat zij medewerking zullen verlenen aan concrete bouwplannen zonder wilsovereenstemming met de aanvrager. In dit concrete geval, uitspraak gemeente Eersel, acht de Afdeling dit aanvaardbaar.

Uit eerdere uitspraken van de Raad van State in de gemeente Raalte en Ommen is eerder vast komen te staan dat wanneer het college vervallen bouwmogelijkheden weer terugbrengt, er geen financiële tegemoetkoming in de schade hoeft te worden betaald. In deze twee zaken acht de Afdeling het van belang dat de medewerking concreet is, wordt gemaakt in de vorm van een omgevingsvergunning en mocht deze procedure niet tot resultaat leiden er alsnog een geldbedrag wordt uitgekeerd. Hierbij speelde ook dat er overeenstemming met de aanvrager was om dit op deze wijze te regelen.

In de uitspraak Eersel is er geen sprake van borging van een concrete omgevingsvergunning en is er ook geen van overeenstemming met de aanvragers. Echter, de de Afdeling overweegt nadrukkelijk dat uit het bestemmingsplan en de toelichting daarop kan worden afgeleid dat de raad het nog steeds van groot belang acht dat op de achterzijde van alle percelen woonbebouwing zal worden gerealiseerd.

Onder deze omstandigheden is er geen reden dat de gedane toezegging in dit geval niet gestand zal worden gedaan Daarbij is in aanmerking genomen dat er voldoende samenhang bestaat tussen de toezegging en de schadeveroorzakende besluiten.