Neem contact met ons op

Aandacht voor natuur- beschermingsrecht!

Pijler

Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing wordt vrijwel in alle gevallen een onderzoek gedaan naar de effecten op de flora en fauna in het plangebied. De effecten op het gebied daarbuiten zijn daarbij minstens zo belangrijk.

De grondbeginselen van het natuurbeschermingsrecht zijn niet altijd even eenvoudig toepasbaar voor gemeenten. Hoewel specialistisch terrein, dient een toets op de Natuurbeschermingswet een vast onderdeel te zijn van het flora en fauna onderzoek. Negatieve effecten op beschermde gebieden (Natura 2000) moeten niet te eenvoudig worden weggeschreven. Een voorbeeld kan worden gevonden in de uitspraak van de Raad van State van 28 augustus 2013 (nr.201302265/1/R6). Het ging hier om de bouw van 68 woningen waarvan onvoldoende was aangetoond dat de extra verkeersbewegingen als gevolg van dit bestemmingsplan, geen negatieve effect had op het nabij gelegen Natura 2000 gebied. Opletten dus!